Zöldutakon – a Mesés Hetés Zöldút

2021.07.08

"A zöldút Te magad vagy" - így szól a Zöldutak Módszertani Egyesület (ZÖME) szlogenje. Ezzel azonosulva Magyarország különböző tájain közel 15 helyi közösség határozott úgy, hogy térségi léptékben gondolkodva településeiket, tájértékeiket és tudásukat zöldutakkal kötik össze. Egy-egy zöldutas közösség olyan emberek hálózata, akik felelősséget vállalva az életterükért és a jövőjükért megőrizik a táj értékeit és helyi erőforrásokra támaszkodva, a környezetükkel harmóniára törekedve, ötleteiket összefogással megvalósítva élnek.

A Mesés Hetés Mintaprogramot koordináló ZÖME jelmondatának megfelelően a Hetésben is arra törekedtek a projekt megvalósítói, hogy minél több helyi lakóhoz eljusson a zöldutak üzenete: a táj, melyben élnek olyan értékeket, tudásokat őriz, melyekre érdemes büszkének lenniük. Ezeket az értékeket "belső utakkal", emberi kapcsolatokat szövő és ápoló beszélgetésekkel, találkozásokkal, sok közös munkával és ünnepléssel, valamint fizikai, a látogatók számára is bejárható útvonalakkal köthetik össze. Így jött létre a Mesés Hetés Zöldút. A zöldutak jellegzetes "Z" jelzését a helyi közösségek tagjaival közösen, közösségi jelzésfestés keretében festettük fel. A nyomvonal felkerült a térségről újonnan kiadott térképre is. A hetési zöldút nyomvonala a térségen áthaladó Eurovelo13 - Vasfüggöny Kerékpárút tematikus kiegészítő útjává vált. A zöldút hálózata elkalauzolja a rajta járókat, kerékpározókat az egykori vasfüggöny emlékhelyeihez, különleges népi hagyományokat bemutató kézműves portákhoz és emberekhez is. A zöldút megszületése hozzájárul a hetési települések közösségeinek összekapcsolódásához, a mesés szépségű hetési táj újraéledéséhez.

'The greenway is Yourself' - this is the slogan of the Greenway Methodology Institute (ZÖME). Embracing this notion, close to 15 local communities around Hungary have decided to link their villages, landscape values and experiences with greenways on a regional scale. A greenway community is a network of people who take responsibility for their living space and future, preserve the values of the landscape, rely on local resources, strive to live in harmony with their environment and realise their ideas in cooperation. In tune with the slogan of ZÖME, coordinator of the Fabulous Hetés Pilot Programme, the organisers in the Hetés also strived to get the greenway message across to the local residents: the landscape they live in has values that they should be proud of. These assets can be linked by 'inner roads', through conversations to establish and nurture contacts, meetings, a lot of work and celebration as well as physical paths that can be walked on. This is how the Fabulous Hetés Greenway was started. The characteristic 'Z' sign of the greenways was painted together with local residents, in a community sign-painting exercise. The path has been added to the new map of the area. The line of the Hetés greenway has become a thematic addition to the Eurovelo 13 - Iron Curtain Trail. The greenway network guides hikers and bikers to the memorials of the former Iron Curtain, to craftsmen's workshops where unique folk traditions are practiced and to people. The birth of the greenway has contributed to linking the communities of the Hetés and to the revival of the fabulously beautiful Hetés landscape.

"Zelena pot si ti sam" - je slogan društva Zöldutak Módszertani Egyesület (Metodološko društvo Zelene poti - ZÖME). Širom Madžarske se je z njim identificiralo 15 lokalnih skupnosti in odločilo, da bodo svoja naselja, krajinske vrednote in znanje med sebojpovezali z zelenimi potmi. Posamezna skupnost zelenih poti zajema mrežo ljudi, ki so se zavzeli za ohranitev krajinskih vrednot svoje pokrajine ter si s pomočjo lokalnih virov prizadevajo za življenje v harmoniji z okolico ter skupno uresničevanje zamisli. V skladu s sloganom društva ZÖME, koordinatorja Vzorčnega programa Pravljični Hetés (MesésHetésMintaprogram) so se realizatorji projekta v pokrajini Hetés prav tako prizadevali, da bi sporočilo zelenih poti doseglo čim več lokalnih prebivalcev, in sicer, da so v pokrajini, v kateri živijo tako pomembne vrednote in znanja, na katere so lahko ponosni. Te vrednote lahko povežejo z "notranjimi potmi", pogovori in srečanji, kjer se tkejo in negujejo medčloveški odnosi, z veliko skupnega dela in praznovanji ter s pravimi, fizičnimi poti, ki jih lahko izkoristijo tudi obiskovalci. Tako je nastala Zelena pot Pravljičnega Hetésa. Črko "Z", prepoznavno oznako zelenih poti smo zarisali skupaj s člani lokalnih skupnosti. Pot smo vnesli tudi v nov, območni zemljevid. Trasa hetiške zelene poti tematsko dopolnjuje Eurovelo 13 - Kolesarsko pot ob železni zavesi, ki poteka skozi pokrajino. Mreža zelenih poti bo obiskovalce, kolesarje popeljala k spomenikom nekdanje železne zavese ter na domačije in k posameznikom, kjer jim bodo predstavili različne tradicionalne ljudske obrti. Vzpostavitev zelene poti bo pripomoglo k medsebojnemu povezovanjuhetiških lokalnih skupnosti in ponovnemu razcvetu pravljično lepe pokrajine.