A Vasfüggöny túraút

2021.07.08

A "kegyetlen kerítésnek" is nevezett Vasfüggöny, amely csaknem fél évszázadon keresztül elválasztotta Európa keleti és nyugati felét egymástól, napjainkra egyre hangsúlyosabban a határok nélküli szabadság és az összetartozás újraértelmezett jelképévé válik. E folyamatok, gondolatok állnak a Vasfüggöny túraút kialakítása mögött is, mely kerékpáros turisztikai útvonal az EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail (ICT) elnevezést kapta.

A Vasfüggöny túraút több mint 10400 km hosszan, 20 országot érintve a Barentstengertől egészen a Fekete-tengerig tart. Ezzel az ICT az európai kerékpárút-hálózat leghosszabb útvonala. A Vasfüggöny számtalan emlékét, a háborítatlan természeti szépségeket az egykor hermetikusan elzárt határsáv őrizte meg. A kerékpáros turizmus fejlesztése ezen értékek megismerhetőségét és bemutatását szolgálja a környezeti fenntarthatóság javításával. A Vasfüggöny túraút olyan határtérségeken keresztül vezet és teremt újra természetes összeköttetést, amelyek két oldalát a hidegháború idején a közlekedési kapcsolatok - ideértve a kerékpárosakat is - megszakításával választották el. Tipikusan ilyen mesterségesen kettéosztott térség a Hetés is, ahol csupán 2004 óta járható át szabadon az államhatár. Az EuroVelo 13 kerékpárút gerincútvonala a Hetésben közvetlenül érinti Genterovci -Göntérháza, Kamovci - Kámaháza, Žitkovci - Zsitkóc és Mostje - Hídvég településeket a szlovéniai oldalon, amihez csatlakozva egy kiegészítő útvonal halad végig a magyarországi oldal települései közül Bödeházán és Gáborjánházán. A Hetés térségébe tervezett útvonal teljes egészében kapcsolódik a Mesés Hetés Zöldúthoz, melyen a kerékpáros turisták megismerkedhet a falvak tájértékeivel, néphagyományaival, szokásaival, mindennapi életével.

The Iron Curtain, also called the 'cruel fence', which separated Eastern and Western Europe for almost half a century, is now becoming the re-interpreted symbol of freedom without borders and of belonging. These were the considerations behind the establishment of the Iron Curtain Trail officially named EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail (ICT). The Iron Curtain Trail spans more than 10 400 kms, 20 countries from the Barents Sea to the Black Sea. This makes the ICT the longest train in the European bicycle trail network. Innumerable relics of the Iron Curtain and unadulterated natural assets were preserved by the hermetic isolation of the frontier zone. The promotion of bicycle tourism serves to open up and present these values while improving environmental sustainability. The Iron Curtain Trail crosses frontier regions and recreates their natural linkages that were torn apart during the cold war when transport links including biking were severed. Hetés is one of these artificially divided regions, with the border opened up only in 2004. The main EuroVelo 13 bicycle trail directly goes through Genterovci -Göntérháza, Kamovci - Kámaháza, Žitkovci - Zsitkóc and Mostje - Hídvég on the Slovenian side, and a supplementary trail wonders off to Bödeháza and Gáborjánháza in Hungary. The trail proposed for the Hetés region is fully aligned with the Fabulous Hetés Greenway, where bikers can see the landscape values of the villages, their folk traditions, customs and everyday lives.

Železna zavesa, imenovana tudi "okrutna ograja", ki je vzhodni in zahodni del Evrope delila skoraj pol stoletja, postaja danes vse bolj izraziti simbol svobode brez meja in enotnosti. Ti procesi, misli so stali tudi v ozadju oblikovanja kolesarskepoti ob železni zavesi, poimenovani EUROVELO 13 - IronCurtainTrail (ICT. Kolesarska pot ob železni zavesi je dolga 10400 km in poteka skozi 20 držav, od Barentovega pa vse do Črnega morja. ICT je s tem najdaljši odsek omrežja evropskih daljinskih kolesarskih poti. V nekoč hermetično zaprtem obmejnem pasu so ohranjene številne ostaline železne zavese, pa tudi neokrnjene naravne lepote. Namen razvoja kolesarskega turizma je spoznavanje in prikaz teh vrednot ter izboljšanje okoljske trajnosti. Kolesarska pot ob železni zavesi vodi skozi tiste obmejne regije in jih ponovno naravno povezuje, ki so jih v obdobju hladne vojne med seboj ločili tudi z ukinitvijo prometnih povezav, vključno s kolesarskimi. Tipična, tako razdeljena pokrajina je tudi Hetés, kjer je prost prestop meje mogoče šele od leta 2004. Na slovenski strani vodi glavna linija kolesarske poti EuroVelo 13 tudi skozi naselja Genterovce, Kamovce, Žitkovce in Mostje, k temu pa se nato priključi stranska pot, ki na madžarski strani pelje skozi vasi BödeházainGáborjánháza. Odsek, načrtovan za področje Hetésa se v celoti priključuje Zeleni poti Pravljičnega Hetésa, kjer lahko turisti spoznajo krajinske vrednote, tradicijo, ljudske običaje in vsakodnevno življenje tamkajšnjih vasi.