A Vasfüggöny emlékei a Hetésben

2021.07.08

A 20. századi európai történelem meghatározó szimbóluma, a Vasfüggöny. A több ezer kilométeren keresztül húzódó kerítés nem csak határvonalat jelentett, hanem a két, egymással szemben álló világrend ellentétét jelképezte. Egyaránt jelentette az információáramlás blokkolását, az utazás korlátozását és a személyes kapcsolatok gátolását 

A keleti blokk államai olyan, szögesdrótból, aknamezőből és magaslati figyelőhelyekből álló műszaki zárat építettek ki, ami az átjárást mindkét irányból ellehetetlenítette. A magyar-jugoszláv határszakaszon 630 kilométer hosszan egy- és kétsoros drótakadályt építettek ki, amely mentén aknamezőket telepítettek. 1950 végére több száz magasfigyelőből lehetett pásztázni a határszakaszt. A Hetés határon átnyúló jellegéből adódóan több, az egykori Vasfüggönyre utaló emléket őriz. A tájegységet északról lezáró dombsor legmagasabb részén, a Riganyóc (272 m) déli lábánál, a határon átvezető út mentén öt darab, egykor tankcsapdaként funkcionáló gúla alakú betonelem húzódik meg. A határsáv mentén haladva egy fémszerkezetes határőrtorony bukkan elő, melyről gyönyörű kilátás nyílik a Hetés magyarországi és szlovéniai részére egyaránt. A torony alapját pedig egy bunker alkotja, mely magában is hirdeti és érzékelteti az egykori sötét időket. A határsáv mentén az erdőben járva több helyütt találkozhatunk olyan fákkal, amelyben a mai napig megtalálhatóak azok a szögek, kampók, amelyek a határőrök fára való feljutását, jobb megfigyelőállás elfoglalását segítette. Az egykori Vasfüggöny erdőben talált rozsdás szögesdrótjából készült 2014-ben a Barátság parkban álló Határtalan madár szobor.

The Iron Curtain is a characteristic cold-war symbol of the European history of the second half of the 20th century. The fence stretching for thousands of miles not only marked the border but also symbolised the conflict of two opposing regimes. It represented the blocking of the flow of information, the limitation on travel and restriction of personal contacts. The states of the Eastern block constructed a barrier consisting of barbed wire, minefields and military watchtowers that made the frontier impermeable from both directions. On the Hungarian-Yugoslav border a 630 km long single and double wire barrier was installed, with minefields established along the barrier. By the end of 1950 hundreds of military watchtowers allowed the monitoring of the border. Due to its transboundary position, Hetés has several relics of the Iron Curtain. At the highest point of the hills on the northern edge of the region, at the southern foot of the Riganyóc (272 m), along the road crossing the border there are five pyramid-shaped concrete structures, former tank traps. Along the frontier zone we encounter a metal structure, a 'border-guards' tower, which offers a magnificent view of both the Hungarian and Slovenian parts of the Hetés. The base of the tower is a bunker, which in itself is a sign of the grim past. Along the frontier, in the woods we may encounter several trees that still have the nails and hooks in them that border-guards used to help them climb the trees to obtain a better observation position. The rusty barbed wire found in the woods that used to be part of the Iron Curtain was used to create the 'Bird without Borders' sculpture erected in the Park of Friendship.

Eden izmed značilnih simbolov evropskih dogajanj v drugi polovici 20. stoletja je t. i. železna zavesa. Več tisoč kilometrov dolga ograja ni označevala zgolj državno mejo, temveč je simbolizirala dve nasprotni svetovni ideologiji. V enaki meri je pomenila blokado pretoka informacij, omejitev potovanj ter medosebnih stikov. Države vzhodnega bloka so iz bodeče žice, minskih polj in stražnih stolpov zgradile ograjo, ki je prehod meje onemogočala z obeh smeri. Na madžarsko-jugoslovanski meji so v dolžini 630 kilometrov postavili eno- in dvovrstne žičnate ovire, vzdolž te pa še minska polja. Do konca petdesetih let je bilo mejo moč nadzorovati z več sto stražnih stolpov. Zaradi svojega čezmejnega značaja so se v pokrajini Hetésohranili številni predmeti, ki spominjajo na nekdanjo železno zaveso. Na najvišjem delu griča, ki pokrajino obdaja s severne strani, ob južnem vznožju vinogradov Riganoca (Riganyóc - 272 m) se ob čezmejni cesti nahaja pet betonskih elementov v obliki piramide, ki so se nekoč uporabljali kot protioklepne ovire. Če se sprehodimo ob mejni črti, naletimo na kovinski stražni stolp, s katerega se ponuja čudovit razgled tako na madžarski, kot tudi na slovenski del Hetésa. Temelji stolpa so oblikovani v bunker, ki barvito spominja na pretekle mračne čase. Med sprehodom v tamkajšnjem gozdu lahko vidimo drevesa, v katerih se še danes nahajajo žeblji in kavlji, ki so jih vojaki uporabljali, da so se lažje povzpeli na opazovalno mesto na drevesu. V Parku prijateljstva, ki so ga odprli leta 2014 je postavljena skulptura, poimenovana Ptica brez meja (Határtalanmadár) in izdelana iz ostankov zarjavele bodeče žice, najdene v obmejnem gozdu.